Park Chopina

Lokalizacja: Mysłowice u. Chopina
Powierzchnia działki: 2,0 ha
Powierzchnia użytkowa: 10 000 m2
Funkcja: mieszkaniowa
Ilość mieszkań: 150
Opis:
Zespół mieszkalny  zlokalizowany jest w północno-zachodniej części Mysłowic. Jest to przykład przeprowadzonej rewitalizacji istniejącego obiektu. Nowoczesny kompleks powstał na terenie nigdy niedokończonej szkoły. I etap inwestycji polegał na rewitalizacji istniejącego budynku wraz z salą gimnastyczną. Unikatowy charakter miejsca uzyskano dzięki wytworzeniu kameralnego wnętrza wypełnionego zielenią pomiędzy budynkami.
Istniejące budynki zostały połączone ze sobą za pomocą nowych klatek schodowych widocznych w bryle kompleksu. Układy funkcjonalne mieszkań dostosowano do brył budynków istniejących uzyskując pełnowartościowe, wygodne mieszkania.
Po analizie pierwotnego projektu i przeprojektowaniu go udało się znacząco obniżyć koszt budowy kompleksu . Oszczędności te powstały dzięki zmianom konstrukcyjnym dotyczącym połączenia balkonów z rozbudowywanymi budynkami.
Sama inwestycja otrzymała tytuł Budowa Roku 2012.

Zobacz projekt


Zakres prac

PROJEKT Analiza, przeprojektowanie istniejącej części inwestycji oraz projekt nowych apartamentowców mieszkalnych.
WYKONANIE Dostosowanie technologii wykonania do istniejącej części obiektów. Organizacja procesu budowlanego.

Podobają ci się nasze projekty?

Zapraszamy do współpracy